Rượu Chivas

 • Rượu Chivas 21 Year Old

  4/6/2018 9:35:06 AM
  Rượu Chivas 21 Year Old

  Mã sản phẩm RM25

  Thông tin sản phẩm:

  Rượu Chivas 21 Year Old

  Thể tích thực : 750ml

  Hàm độ cồn: 40 độ.

  Xuất xứ: Scotland

  Giá bán 2200000 VND

  Chọn danh mục

 • Rượu Chivas 18 Year Old

  4/16/2018 9:36:10 AM
  Rượu Chivas 18 Year Old

  Mã sản phẩm RM24

  Thông tin sản phẩm:

  Rượu Chivas 18 Year Old

  Thể tích thực : 750ml

  Hàm độ cồn: 40 độ.

  Xuất xứ: Scotland

  Giá bán 1200000 VND

  Chọn danh mục

 • Rượu Chivas 12 Year Old

  3/8/2018 1:36:49 AM
  Rượu Chivas 12 Year Old

  Mã sản phẩm RM23

   Thông tin sản phẩm:

  Rượu Chivas 12 Year Old

  Thể tích thực : 750ml

  Hàm độ cồn: 40 độ.

  Xuất xứ: Scotland

  Giá bán 590000 VND

  Chọn danh mục