Rượu Chivas

 • Rượu Chivas 21 Year Old

  4/1/2018 1:35:06 PM
  Rượu Chivas 21 Year Old

  Mã sản phẩm RM25

  Thông tin sản phẩm:

  Rượu Chivas 21 Year Old

  Thể tích thực : 750ml

  Hàm độ cồn: 40 độ.

  Xuất xứ: Scotland

  Giá bán 2200000 VND

  Chọn danh mục

 • Rượu Chivas 18 Year Old

  4/7/2018 5:36:10 PM
  Rượu Chivas 18 Year Old

  Mã sản phẩm RM24

  Thông tin sản phẩm:

  Rượu Chivas 18 Year Old

  Thể tích thực : 750ml

  Hàm độ cồn: 40 độ.

  Xuất xứ: Scotland

  Giá bán 1200000 VND

  Chọn danh mục

 • Rượu Chivas 12 Year Old

  3/3/2018 9:36:49 AM
  Rượu Chivas 12 Year Old

  Mã sản phẩm RM23

   Thông tin sản phẩm:

  Rượu Chivas 12 Year Old

  Thể tích thực : 750ml

  Hàm độ cồn: 40 độ.

  Xuất xứ: Scotland

  Giá bán 590000 VND

  Chọn danh mục